Október 15, 2010

Veľkosť IT gigantov

Zaujímalo ma, aké veľké sú softvérové firmy, resp. koľko majú zamestnancov. Údaje pochádzajú z Wikipédie. Myslím, že porovnanie je zaujímavé.

Apríl 12, 2010

Matplotlib – profesionálne grafy v Pythone

Pokiaľ potrebujeme dynamicky vykresliť graf na webe, môžeme použiť napríklad Flot. Pokiaľ ale potrebujeme pracovať so zložitejšou grafikou a máme k dispozícii Python, tak je voľba jasná. Použijeme Matplotlib.

Funkcie sú veľmi príbuzné Matlabu, takže rozhodne sa netreba učiť príliš veľa nových vecí.

A výstupy z Matplotlibu sú proste kvalitné.

PS: Za odkaz ďakujem Michalovi Kaukičovi z FRI ŽU.