Apríl 3, 2017

Vlastný font pre OLED displej pripojený k ESP8266 cez SPI

Pomocou malého OLED displeja je možné vcelku jednoducho rozšíriť funkcionalitu ESP8266.

Poďme sa pozrieť na to, ako je možné na 128×64 OLED displeji od Com-Four zobraziť text s vlastným písmom.

Prvou výzvou je pripojenie displeju k ESP8266. Odporúčané zapojenie pre vyšší výkon je pomocou použitia Serial Peripheral Interface Bus (SPI). Hlavnou výhodou tohto zapojenia je vyššia rýchlosť a hlavnou nevýhodou je, že použitie väčšie množstvo pinov na doske.

Displej je možné pripojiť nasledovne (popis nájdete taktiež v príkladoch knižnice ESP8266_SD1306):

ESP8266 - SD1306
GND   - GND
3V   - VDD
D5   - SCK (also known as CLK)
D7   - SDA (also known as MOSI/DOUT)
D0   - RES
D2   - DC
D8   - CS

Pokiaľ použivate PlatformIO, tak jednoducho pridajte ESP8266_SD1306 knižnicu do závislostí v súbore platfromio.ini:

lib_deps =
 ESP8266_SSD1306

S týmto zapojením a kódom je možné spustiť rôzne príklady z knižnice od Squix78. Táto knižnica navyše obsahuje tri veľkostí písma Arial: 10, 16 a 24px.

Mojim cieľom bolo zobraziť teplotu z Hvezdárne a planetária v Brne. Získanie teploty a odoslanie na MQTT pre ESP8266 bolo vcelku jednoduché.

#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.publish as publish

import urllib.request
f = urllib.request.urlopen('http://www.hvezdarna.cz/meteo/lastmeteodata')
content = f.read().decode('utf-8')

items = content.split(' ')

publish.single('/home/monitor/display/0', items[4], hostname='localhost')

Skúsil som použiť písmo Arial 24. Výsledný text nebol veľmi čitateľný z väčšej vzdialenosti, predsa len sú písmenká menšie. Našťastie Daniel Eichhorn vytvoril skvelý online nástroj, ktorý umožňuje generovanie vlastných fontov pre OLED displeje: http://oleddisplay.squix.ch.

Najskôr som skúsil použiť font Roboto Light 54px font. Písmo fungovalo, okrem čísla 4. Podarilo sa mi odhaliť príčinu. Pri veľkých fontoch, totiž generuje nástroj hodnotu do jump table väčšiu než 255, čo spôsobí pretečenie možnej hodnoty pre char a kompilátor hodnotu zmenší.

Po niekoľkých pokusoch sa mi podarilo nájsť vhodné písmo DejaVu Sans 52px, ktoré je podstatne lepšie čitateľné.

Poslednou kozmetickou úpravou bolo zníženie kontrastu, aby bol text lepšie čitateľný. To je možné dosiahnuť pomocou príkazu:

display.setContrast(10);

Jednoznačne môžem odporučiť tento typ OLED displeja. Je veľmi dobre čitateľný aj za slnečného dňa. Aktualizovaná kód môžete nájsť na GitHub-e v LampESP projekte.

December 20, 2010

Box2D fyzika pre web aplikácie

Box2D je fyzikálny engine, ktorý je napísaný v C++.

No a fajky zhasli. Na web predsa C++ nedostaneme.

Omyl! Stačí trochu Alchemy a knižnica nám pekne funguje aj na webe.

Pozrite si video tutoriál. Skutočne fascinujúce.

Celý projekt nájdete na stránke: http://www.sideroller.com/wck/

A veľmi peknú aplikáciu nájdete aj priamo na http://www.sideroller.com/

November 29, 2010

Materiály z prednášky – Vývoj v C++

Aj tento rok som mal možnosť odprednášať jednu prednášku vrámci kurzu C++ na FI MUNI v Brne. Ďakujem Petrovi Švendovi za pozvanie.

Pribudlo niekoľko noviniek.

Predovšetkým kontinuálna integrácia, profiling a debugging. Zo zaujímavostí pribudlo Adobe Alchemy – kompilátor z C++ do ActionScript Virtual Machine2.

K dispozícii sú materiály z prednášky vo formáte PDF a ukážky vo formáte Tar.gz.

Jún 25, 2009

Vizualizácia kódu

Zorientovať sa vo veľkých softvérových projektoch, ktoré človek doteraz nevidel a žil v šťastnej nevedomosit o ich existencii, nie je vôbec jednoduchá úloha. Vo veľkom projekte sa môže stratiť nie len náhodný cudzinec, ale aj príslušníci kmeňa vývojárov, ktorý sa o projekt starajú. No a z hlavného architekta sa stane kmeňový šaman, veštiaci architektúru z rozhádzaných kostí. Pri projektoch, ktoré rastú a rozvíjajú sa, môže tento problém nastať veľmi rýchlo.

Na pomoc s orientáciou v kóde sa používa vizualizácia pomocou diagramov a schém. Prvý nápad ako vizualizovať kód napríklad C++ servera je nakreslenie tried do UML. Pokiaľ má projekt niekoľko stoviek až tisícok súborov so zdrojovým kódom, nie je to veľmi šťastný nápad. Existujú nástroje, ktoré vám pomocou Reverse engineeringu zostavia UML schému.

UML je síce pekné, ale takéto zobrazenie nemá takmer žiadnu vyjadrovaciu silu. Dôležité informácie zapadnú v kvante ďalších informácií a k reverse engineeringu musíte pripojit steganografiu a datamining.

Existujú projekty, ktoré vedia zanalyzovať kód a vytiahnuť z neho veľmi zaujímavé informácie. Pokiaľ sa pohybujeme v dvojrozmernom svete, tak stojí za to zmieniť dva z nich.

CodeCrawler prehľadáva kód a zobrazuje ho vo forme jednoduchého grafu. Projekt je určený primárne pre Scheme.

Zaujímavjším je projekt X-Ray. Jedná sa o plugin do Eclipse. Analýza je omnoho interaktívnejšia, takže priamo v prostredí IDE, je vývojár schopný vidieť, kde sa mu v projekte vytvárajú príliš veľké triedy alebo God objekty.

Tu len pripojím malú poznámku: god objekt v projekte, je ten, ktorý toho vie príliš veľa a robí príliš veľa. Typicky vzniká postupnou kumuláciu funkcií v singletonoch. Jedná sa o antipattern.

Trojrozmerný svet prináša novú dimenziu 🙂 Pomocou nástroja CodeCity je možné kód vizualizovať vo forme mesta. Na základe relatívne jednoduchej vizualizácie dokážete  v kóde identifikovať “budovy”, ktoré sú príliš veľké alebo tenké a vysoké. Tieto krajné prípady predstavujú zdroj potenciálnych problémov pri ďalšom vývoji.

Argo UML v024-coarse

Dobrý podcast na tému vizualizácia kódu nájdete na stránkach Software Engineering Radio.