Február 27, 2017

Ako obmedziť sťahovanie dát aktualizácií Windows 10?

Windows 10 pomerne často sťahuje z internetu veľký objem dát za účelom aktualizácie systému. Toto nemusí predstavovať problém, pokiaľ máte dobré internetové pripojenie. V prípade, že ste na slabšom pripojení (napríklad ADSL), tak veľký objem aktualizácií môže vyústiť do problémov s konektivitou.

Jeden zo spôsobov, ako obmeziť sťahovanie aktualizácií pre Windows 10 je nastaviť “Pripojenie účtované podľa objemu údajov” (v angličtine Metered connection)

V ponuke štart zvoľte Nastavenie.

Z dostupných položiek vyberte Sieť a internet.

V sekcii Wi-Fi odrolujte pod zoznam dostupných bezdôtových sietí a zvoľte Rozšírené možnosti.

Prepnite nastavenie Pripojenie účtované podľa objemu údajov do stavu Zapnuté.

Po tomto nastavení Windows okamžite obmedzí prenášané údaje na nutné minimum.

December 11, 2010

Cheat Sheet

Vývoj aplikácií je náročný. V dnešnej dobe je nutné čeliť rôznym API, prepájať heterogénne technológie a učiť sa nové prístupy.

Veľmi užitočnou pomôckou je stránka cheat-sheet.org.

Nájdete tu rôzne dokumenty pre technológie od výmyslu sveta. Z technológie je vždy vytiahnutá esencia, ktorá vám môže výrazne zjednodušiť vývoj a zlepšiť porozumenie implementovaným konceptom.

Júl 5, 2009

Zradné smajlíky

Smajlík je skvelá vec 😉

Pomocou smajlíka sa dá vyjadriť nálada, obdiv alebo dúha. V dobe drevennej, keď sa ešte internet vošiel na disketu, boli smajlíky len textové. Bodkočiarka, pomlčka, zátvorka. S postupným prechodom do doby post-drevennej sa emotikony otočili o 90 stupňov. Jednalo sa o zásadný obrat. Dovolím si skromne tvrdiť, že šlo o prevrat priamo ortogonálny. V paradigme smajlíkov, odpadla nutnosť explanácie významu znakovej sekvencie bodkočiarka-pomlčka-hranatá-zátvorka, bežným nezainteresovaným osobám. Priamy dopad tejto zmeny sa prejavil v masovejšej adaptácii konceptu smajlíka.

O 90 stupňov otočená paradigma priniesla nové možnosti vo forme skáčucich a veseliacich sa žltých smajlíkov. No, priniesla aj nové riziká. Nie každý musí vášho smajlíka vidieť rovnako. Namiesto emotikonu smajlíka s významom coooool, sa objaví nápis *thumb up* alebo *beer*.

Niekedy môže byť použitie nových smajlíkov veľmi zradné a pri kombinácii s textom môže správa vyznieť úplne inak.

hello