Zradné smajlíky

Smajlík je skvelá vec 😉

Pomocou smajlíka sa dá vyjadriť nálada, obdiv alebo dúha. V dobe drevennej, keď sa ešte internet vošiel na disketu, boli smajlíky len textové. Bodkočiarka, pomlčka, zátvorka. S postupným prechodom do doby post-drevennej sa emotikony otočili o 90 stupňov. Jednalo sa o zásadný obrat. Dovolím si skromne tvrdiť, že šlo o prevrat priamo ortogonálny. V paradigme smajlíkov, odpadla nutnosť explanácie významu znakovej sekvencie bodkočiarka-pomlčka-hranatá-zátvorka, bežným nezainteresovaným osobám. Priamy dopad tejto zmeny sa prejavil v masovejšej adaptácii konceptu smajlíka.

O 90 stupňov otočená paradigma priniesla nové možnosti vo forme skáčucich a veseliacich sa žltých smajlíkov. No, priniesla aj nové riziká. Nie každý musí vášho smajlíka vidieť rovnako. Namiesto emotikonu smajlíka s významom coooool, sa objaví nápis *thumb up* alebo *beer*.

Niekedy môže byť použitie nových smajlíkov veľmi zradné a pri kombinácii s textom môže správa vyznieť úplne inak.

hello

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Júl 5, 2009 at 10:12 am - Thoughts, Uncategorized (Tags: , ).