Júl 15, 2009

Zmena bez strachu

Objavil som veľmi zaujímavý diel podcastu na stránkach Software Engineering rádia. Podcast súvisí so vzormi, o ktorých som doteraz písal a hlavne s adaptáciou na zmenu.

Tento diel podcastu je rozhovor s Lindou Rising. Okrem iného je aj autorkou knihy Fearless Change: Patterns for Introducing New Ideas. Pokiaľ ste sa pokúšali niekedy do organizácie zaviesť zmenu, je viac ako isté, že ste sa stretli s odporom ľudí. Linda v podcaste popisuje rôzne vzory správania a vysvetľuje, prečo je zmena tak veľký problém. Hovorí o postupoch, pomocou ktorých je možné lepšie riadiť adaptáciu na zmenu.

Možno si poviete, ale veď to nemá nič spoločné so softvérom. To je však omyl. Môžete vytvoriť aj ten najdokonalejší kus softvéru v celej galaxii. Pokiaľ ho však nikto nebude použivať, je zbytočný. Na to, aby sa softvér mohol používať ho musia používatelia akceptovať. V tomto mieste sa softvérarčina začína stretávať s psychológiou. Spoločnou platformou pre obe disciplíny sú práve vzory.

Určite odporúčam nájsť si čas na tento podcast.