Október 15, 2010

Veľkosť IT gigantov

Zaujímalo ma, aké veľké sú softvérové firmy, resp. koľko majú zamestnancov. Údaje pochádzajú z Wikipédie. Myslím, že porovnanie je zaujímavé.

  • Preklady

  • Odkazy

  • Twitter

    Follow @jurajmichalek on twitter.

  • Štítky

  • Rubriky

  • Komentáre