November 26, 2010

Hudson CI, Maven, FlexMojos – materiály z prednášky – AUG Bratislava

Update: Pridaná prezentácia od Michala Grona o Hudsone.

Adobe User Group Slovakia meeting v Bratislave v priestoroch IBL Software sa vydaril.

Spolu s Michalom Gronom sme odprednasali temu Hudson CI, Maven a FlexMojos.

Moja časť prezentácia je k dispozícii v PDF. Ukážková aplikácia pre Hudson CI od Michala je na Google Code – Smiley App.

Prezentácia od Michala Grona o Hudsone:

Pokiaľ vás téma kontinuálnej integrácie a Flexu zaujíma, pozrite si nasledujúce materiály:

Informácie a materiály z ďalších prednášok nájdete na stránkach Adobe User Group Slovakia.

Jún 26, 2010

Materiály zo zváračského kurzu z BarCampu

K dispozícii sú materiály z prednášky Zváračský kurz pre web – BlazeDS a Google App Engine vo formáte PDF.

V prednáške je spomínaných niekoľko zaujímavých odkazov:

Október 29, 2009

WordPress plugin s TinyMCE editorom

Nejakú chvíľku som investoval do hľadania spôsobu, ako nahradiť textareu v jednom plugine pre WordPress. Chcel som použiť komfortnejším TinyMCE. Najskôr som použil dokumentáciu od TinyMCE. To fungovalo. Každopádne nešlo prepojenie na tlačítka slúžiace na pridávanie obrázkov a súborov cez WordPress galériu.

Nakoniec som zistil, že priamo vo WordPresse je fcia the_editor. Tá síce vygenerovala TinyMCE obálku. Ale akosi to moc nefungovalo. Handlery nehandlovali. Proste nepoužiteľné.

To čo chýbalo, bol nasledujúci kúsok kódu, ktorý aktivuje loadovanie TinyMCE (autor: Anthony @ Zend-reams.com ):

add_filter('admin_head','ShowTinyMCE');
function ShowTinyMCE() {
	// conditions here
	wp_enqueue_script( 'common' );
	wp_enqueue_script( 'jquery-color' );
	wp_print_scripts('editor');
	if (function_exists('add_thickbox')) add_thickbox();
	wp_print_scripts('media-upload');
	if (function_exists('wp_tiny_mce')) wp_tiny_mce();
	wp_admin_css();
	wp_enqueue_script('utils');
	do_action("admin_print_styles-post-php");
	do_action('admin_print_styles');
}

Samotný kód pre vytvorenie editoru s podporou multimediálnych tlačítok sa vyvolá nasledovne:

the_editor('tralala obsah', 'policko_z_formu', 'policko_z_formu' ,true ) ;

Tak jednoduché 😉