WordPress plugin s TinyMCE editorom

Nejakú chvíľku som investoval do hľadania spôsobu, ako nahradiť textareu v jednom plugine pre WordPress. Chcel som použiť komfortnejším TinyMCE. Najskôr som použil dokumentáciu od TinyMCE. To fungovalo. Každopádne nešlo prepojenie na tlačítka slúžiace na pridávanie obrázkov a súborov cez WordPress galériu.

Nakoniec som zistil, že priamo vo WordPresse je fcia the_editor. Tá síce vygenerovala TinyMCE obálku. Ale akosi to moc nefungovalo. Handlery nehandlovali. Proste nepoužiteľné.

To čo chýbalo, bol nasledujúci kúsok kódu, ktorý aktivuje loadovanie TinyMCE (autor: Anthony @ Zend-reams.com ):

add_filter('admin_head','ShowTinyMCE');
function ShowTinyMCE() {
	// conditions here
	wp_enqueue_script( 'common' );
	wp_enqueue_script( 'jquery-color' );
	wp_print_scripts('editor');
	if (function_exists('add_thickbox')) add_thickbox();
	wp_print_scripts('media-upload');
	if (function_exists('wp_tiny_mce')) wp_tiny_mce();
	wp_admin_css();
	wp_enqueue_script('utils');
	do_action("admin_print_styles-post-php");
	do_action('admin_print_styles');
}

Samotný kód pre vytvorenie editoru s podporou multimediálnych tlačítok sa vyvolá nasledovne:

the_editor('tralala obsah', 'policko_z_formu', 'policko_z_formu' ,true ) ;

Tak jednoduché 😉

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Október 29, 2009 at 3:04 pm - Software engineering, Uncategorized (Tags: , , ).