Wokwi: Simulácia ESP32 problém s invalid header: 0xffffffff

Wokwi je schopný simulovať čipy ESP32 aj vo VS Code alebo CLion.

Stačí pridať do projektu súbory wokwi.toml a diagram.json.

Súbor wokwi.toml obsahuje cestu k binárnym súborom s aplikáciou:

[wokwi]
version = 1
gdbServerPort = 3333
elf = "build/example.bin"
firmware = "build/example.bin"

Pri spustení simulácie môže projekt zlyhať s nasledujúcou chybovou správou:

invalid header: 0xffffffff
invalid header: 0xffffffff
invalid header: 0xffffffff

Problém je spôsobený chýbajúcim bootloaderom. Na vyriešenie problému môžete vygenerovať UF2 obrázok a nastaviť simulátor na súbor UF2.

Vytvorte UF2 pomocou ESP-IDF:

idf.py uf2

Aktualizujte súbor wokwi.toml:

[wokwi]
version = 1
gdbServerPort = 3333
elf = "build/uf2.bin"
firmware = "build/uf2.bin"