Chyba aplikácie ESP32 i2c: CONFLICT! driver_ng is not allowed to be used with this old driver

Aplikácia skompilovaná s ESP-IDF 5.3 alebo novšou môže zlyhať s nasledujúcou správou počas behu:

i2c: CONFLICT! driver_ng is not allowed to be used with this old driver

Problém je spôsobený nekompatibilným BSP (Board Support Package), ktorý používa starú verziu ovládača I2C.

Riešením je pridať nasledujúcu závislosť do idf_component.yaml:

  esp_codec_dev:
    public: true
    version: "==1.1.0"

Znova skompilujte aplikáciu a problém by mal byť vyriešený.