Júl 15, 2010

Bájka: Náš ľadovec sa rozpúšťa – riadenie zmien v organizácii

Zaviesť zmenu do organizácie nie je vonkoncom jednoduchá záležitosť.  Naivný prístup, že manažment povie: “Budiž zmena.”, príliš nefunguje.  Podstatným blokujúcim faktorom zavedenia zmeny je strach. Ľudia sa obávajú o svoje pracovné miesta, nechcú meniť rokmi zabehnuté postupy.

Kde zohnať aspoň základné informácie o tom, ako je možné úspešne zaviesť zmenu do organizácie?

Odporúčam bájku: Náš ľadovec sa rozpúšťa (Our Iceberg is Melting) od Johna Kottera. Kompletnú recenziu nájdete na stránkach Inovace.cz.

Na stránkach Kotter International nájdete aj video, kde John Kotter rozpráva o knižke.