Február 15, 2017

GitHub problém pri klonovaní repozitáru – Permission denied (publickey)

Po upgrade SSH sa môžete stretnúť s nasledujúcim problémom. Príkaz git clone skončí s návratovým kódom 255 a chybovým hlásením:

Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights and the repository exists.

Toto sa mi stalo po upgrade Linux Mint z verzie 17 na verziu 18.

Ako diagnostikovať takýto problém s Gitom?

Spustite nasledujúci príkaz:

ssh -v git@github.com

Uvidíte množstvo riadkov logu a jeden z nich typicky obsahuje príčinu problému. V mojom prípade to bolo:

...
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Skipping ssh-dss key ~/.ssh/id_dsa - not in PubkeyAcceptedKeyTypes
...

DSA kľúče boli totiž v SSH 7 zablokované. Riešenie spočíva vo vygenerovaní nového kľúča iného typu, napríklad RSA.

ssh-keygen -t rsa
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Potom stačí vymeniť kľúč na GitHub-e za nový. Môžete znova spustiť “ssh -v” pre diagnostiku, či sa komunikácia so serverom podarila:

PTY allocation request failed on channel 0
Hi georgik! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
...
debug1: Exit status 1

Toto je dobrý výsledok. Teraz môžete pokojne vyklonovať repozitár.

December 9, 2010

Ako otestovať priepustnosť a stabilitu linky?

Update: Opravené URL prehrávača. Pri priamom zobrazení článku sa prehrávač nezobrazoval 🙁

Napríklad je možné použiť cmatrix.

Jednoducho sa pripojíte cez SSH, zadáte cmatrix a sledujete, či sa náhou Matrix nezasekáva 😉

Tu je video, ktoré ukazuje, ako cmatrix funguje:

[kml_flashembed base=”/wp-content/flex/player-paused” movie=”/wp-content/flex/player-paused/OSMFPlayer.swf” height=”230″ width=”415″ fversion=”10.1″ fvars=”configuration = assets/configuration.xml ; url= /wp-content/videos/linux/2010-12-09-cmatrix.mp4 ; ” allowFullScreen=”true”]

BTW: Video prehrávač som vytvoril pomocou Open Source Media Frameworku 😉 Šikovná to vec.