September 19, 2010

Záznam z prednášky – Když něco rozeberem, tak leda debuggerem

Záznam z mojej minuloročnej prednášky z WebExpa 2009 – Když něco rozeberem, tak leda debuggerem. Ďakujem tímu WebExpa za spracovanie záznamu.

BTW: Nezabudnite sa zúčastniť aj WebExpa 2010, ktoré sa bude konať už za pár dní.

December 12, 2009

Modely vnímania a kognitívne procesy

Narazil som na skutočne zaujímavý záznam prednášky prof. Zelinu. V prednáške spomína rôzne techniky a metódy hodnotenia študentov. Veľkú časť venuje hodnoteniu faktorov výuky. Prednáška je veľmi fundovaná a súčasne je zábavná. Pokiaľ pracujete v obore, ktorý si vyžaduje soft-skills, určite si túto prednášku pozrite. Je tam veľa inšpiratívnych postrehov, ktoré môžu pomocť pri identifikácii komunikačných problémov.

Video má 100 minút.

K prednáške som sa dostal, cez video odkazy Romana Baranoviča na Vimeu. Vďaka.

September 22, 2009

WebExpo 2009 – prednáška o debuggovaní

16. 10. 2009 o 17:30 budem prednášať v Prahe na konferencii WebExpo 2009. Tento rok sa pozrieme na možnosti ladenia server side aplikácií a ako ich písať o kúsok kvalitnejšie. Prednáška má titul: Když něco rozeberem, tak leda debuggerem. Ctený čitateľ určite bystro sporozoval malú paralelu. 😉

Tak prídite, ocením každú mexickú vlnu počas prednášky. A ako vždy, malý bonus pre čitateľov. Pokiaľ sa za mnou zastavíte po prednáške s heslom: “Aj ja si kúpim báger.” Čaká vás malá odmena 😉