August 9, 2009

Ladenie PHP aplikácie v Eclipse

Eclipse je výborné IDE, ktoré môže ušetriť veľa času. Napríklad v prípade, že pracujete súčasne na projektoch vo viacerých jazykoch ako Java, Python, Perl, či nebodaj PHP. S konfiguráciou Eclipse a PDT pluginom som dlho nemal úspech. Vždy došlo k nejakej neočakávanej chybe. Problémy boli rôzne, nedostupný server, halušky v Eclipse. Ale to už bolo dávno. Tak som sa pustil do zisťovania, či sa v tomto smere niečo nezmenilo. Milé deti, zmenilo a k lepšiemu. 😉

Lokálne ladenie PHP aplikácie v Eclipse je brnkačka, nepotrebujete ani nainštalovaného Apache, či inú web potvoru. Postup je jednoduchý, ale zradný. Ak šliapnete mimo vyznačenej cesty, hrozí vám prepad do bažiny, kde vás zožerie nejaká chyba.

  1. stiahnite Eclipse for PHP developer (návod je písany na Eclipse 3.5)
  2. rozbaľte ho, vytvorí sa adresár eclipse (pre Windows odporúčam použiť na rozbaľovanie 7zip, natívny rozzipátor akosi nefunguje správne, aspoň mne nerozbalil všetko)
  3. doinštalujte Zend Debugger, EclipseHelpInstall new softwareAdd
  4. Name: PDT, URL: http://downloads.zend.com/pdt, Ok, vyberte Zend Debugger a pokračujte v inštalácii
  5. presvedčte sa, že po reštarte Eclipse máte zvolený správny debugger, EclipseWindowPreferencesPHPPHP Executables, mali by ste mať zvolené niečo ako PHP 5.2.9 CGI z adresára, kde je Eclipse

A hurá debuggovať. EclipseNewPHP Project – zadať Project name – Finish. Pozor! Ak dáte Next namiesto Finish, je možné, že skončíte s chybovým hlásením duplicated entry. Pravdepodobne chyba vo workflow.

Vytvorte si nový PHP súbor, napríklad pozdrav.php:

<?php
echo “Ahoj Georgik!”;
?>

Dvojkliknite na pásik panelu vľavo na riadku 2, čím nastavíte break point.

eclipse-php-break-poing

A môžeme s chuťou debuggovat. Pravý klik v editovacom okne – Debug asPHP script. Eclipse sa prepne do PHP Debug perspektívy a zastaví sa na break pointe. Ovládanie debuggera som už popisoval :-).

Takto nastavený Eclipse môžete použiť na lokálne ladenie. Nezabudnite používať vhodný framework na písanie PHP aplikácii. Skupina zubných lekárov odporúča framework Nette. 😉