December 23, 2010

PF 2011

PF 2011 🙂

Ale tak jednoduché to nebude 😉

Pozdrav si treba poskladať.



Ovládanie: stačí ťuknúť na obrázok vedľa prázdneho okienka.

November 2, 2009

Flot. Grafy na webe? Nič jednoduchšie.

Chceli by ste si na web dať nejaký pekný graf? Mal by načítavať dáta zo serveru a zobrazovať ich? Aké sú možnosti?

Mizerné.

Toto platilo aspoň donedávna. Na slušnejšie interaktívne grafy bolo možné použiť jedine Adobe Flex s komponentou iLog Elixir. Druhá major verzia tohoto produktu je skutočne vychytaná a vie robiť veľmi pekné wow efekty.

Keď som však videl Flot (MIT licenica). Tak mi spadla sánka. Z jednoduchosti použitia Flotu až marzí na chrbte. Žiadne kompilátory, nič. Proste našpecifikujú sa dáta a tradááá…

Graf

Stačilo do mojej stránky vložiť nasledujpúci kúsok kódu.

<script language="javascript" type="text/javascript" src="/wp-content/flot/jquery.js"></script>
 <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wp-content/flot/jquery.flot.js"></script>
<div id="placeholder" style="width:450px;height:250px;"></div>

<script id="source" language="javascript" type="text/javascript">
$(function () {
 var d1 = [];
 for (var i = 0; i < 14; i += 0.5)
 d1.push([i, Math.sin(i)]);

 var d2 = [[0, 3], [4, 8], [8, 5], [9, 13]];

 // a null signifies separate line segments
 var d3 = [[0, 12], [7, 12], null, [7, 2.5], [12, 2.5]];

 $.plot($("#placeholder"), [ d1, d2, d3 ]);
});

Nejaké ďalšie príklady? Ale samozrejme! Myslím, že viac už nie je potrebné písať. Projekt nájdete na adrese: http://code.google.com/p/flot/