December 8, 2010

BlazeDS and Google App Engine

Official version of BlazeDS still does not support Google App Engine.

If you need solution for this problem, check out project s3blazeds.

Marec 23, 2010

Správa softvérových projektov pomocou Tracu

Dnes si je už ťažké predstaviť softvérový projekt, kde by si vývojári vymieňali zdrojové kódoch na disketách. Správa zdrojových kódov sa presunula do systémov so skratkou SCM (Source Control Management). Z open source variánt je veľmi populárne Subversion a čoraz silnejšiu skupinu priaznivcov si získava aj Git.

Lenže nie len zdrojovým kódom je softvérový projekt živý. V projekte sa objavia rôzne chyby. Riešenie niektorých chýb si vyžaduje aj niekoľko týždňov. Na evidencie chýb a stavu ich riešenia, sú vhodné rôzne ticket systémy. Veľmi známa je napríklad Bugzilla, ktorá vznikala popri projekoch Mozilla Foundation. Tento softvér výrazne prispel k stabilizácii kódu Firefoxu, či Mozilly. Z komerčných si spomeňme napríklad JIRA, ktorú používa napríklad Adobe na bugs.adobe.com.

Dokumentácia je základnou súčasťou projektu. Rôzne poznámky a záznamy sa ukladajú do Wiki, ktorá obsahuje verzovanie. Aj keby niekto niečo omylom zmazal, vždy sa dá vťátiť k starému obsahu. Wiki sú jednoduché a rýchle. Z veľmi populárnych stojí za spomenutie MediaWiki, na ktorej je postavená napríklad Wikipédia.

To však akosi stále nie je úplne všetko, čo by človek potreboval na riadenie projektu. Ešte by to chcelo mať prehľad v tom, čo sa zmenilo v zdrojovom kóde a ktoré tickety boli uzatvorené. Tým pádom sa dajú ľahko sledovať zmeny a ich dopady. Z komerčného sveta má túto schopnosť najviac prepracovanú softvér Polarion.

Prečo použiť Trac, keď existuje toľko nástrojov? Autori Tracu si zvolili ako prioritu minimalistický prístup a to je veľmi podstatné. Zintegrovali dohromady Wiki, ticket systém, správu zdrojových kódov a sledovanie zmien. Trac je veľmi jednoduchý na používanie. Napojí sa na úložisko zdrojového kódu a vy máte okamžite prehľad o tom, čo sa v projekte deje. Pokiaľ vám nevyhovuje nejaká jeho vlastnosť, je ho možné ju odobrať. Trac sa dá jednoducho skonfigurovať, prípadne rozšíriť o nové vlastnosti pomocou pluginov. Trac je možné použiť aj na riadenie projektov, ktoré so softvérom nemusia mať vôbec nič spoločné, napríklad riadenie dodávok Hot Runner systémov na vstrekovanie plastov.

Pokiaľ potrebujete hostovať Trac, tak vám bežný PHP hosting stačiť nebude. Trac je napísaný v Pythone. Je možné ho spustiť ako samostatnú aplikáciu alebo pomocou Apache, tu odporúčam použiť WSGI. Ďalši informácie o možnostiach hostingu, školeniach a vývoji pluginov pre Trac, nájdete na stránkach SinusGear.com.