Marec 4, 2017

Priama komunikácia zariadení pripojených na Microsoft Azure IoT Hub cez MQTT nie je podporovaná

Microsoft Azure poskytuje možnosť spustenia IoT Hub. To môže znieť ako dobrá správa pre autorov IoT riešení, pretože IoT Hub podporuje MQTT. Každopádne je veľmi dôležité poznamenať, že Azure IoT Hub funguje iným spôsobom než Mosquitto. Tento rozdiel má výrazný dopad na to, akým spôsobom sa musí postaviť architektúra IoT riešenia.

Poďme sa pozrieť na rozdiely.

Predvolený port:

  • Mosquitto používá port 1883, ktorý nie je zabezpečený. Zabezpečenie TLS je možné zapnúť.
  • IoT Hub používá port 8883 zabezpečený pomocou TLS/SSL. Nešifrovaná varianta nie je povolená.

Publikácia a odber správ:

Toto predstavuje zásadný rozdiel. V prípade Mosquitta môžete jednoducho vytvoriť sieť zariadení, ktorá dokážu priamo na seba navzájom reagovať. Ďaľšiu logiku je možné zapojiť pomocou technológie ako napríklad Node-RED. V prípade IoT Hubu musí byť celá interakcia riadená cloudom.

Pokiaľ máte v pláne experimentovať s IoT Hubom a MQTT, tak odporúčam článok, ktorý napísal Satish Pagare. V článku je vysvetlené, ako je možné komunikovať s IoT Hubom pomocou mosquitto_sub a mosquitto_pub.