September 6, 2010

Indikátory pre softvérové projekty

Softvéru je kopec. Niektorý softvér prežíva a je udržiavaný len vďaka enormnému úsiliu a stratách na budgetoch. Iný softvér proste frčí jedna radosť.

Ako je možné zistiť nakoľko riskantné budú práce na softvérovom projekte? Zostavil som sadu indikátorov, ktoré umožňujú veľmi rýchlo zhodnotiť projekt. Pokiaľ je väčšina nasledujúcich indikátorov pre projekt pozitívna, malo by sa vedenie projektu zamyslieť (ak už nie je neskoro).

Indikátor 1. Tím nepoužíva version control. Toto je dnes už fatálny indikátor. Pokiaľ zistíte, že version control nie je na mieste, utekajte preč! Tak rýchlo ako sa len dá!

Indikátor 2. Tím kopíruje binárky a libky s programom priamo do version control. Toto indikuje typický zlý návyk a lenivosť ľudí. Zbytočné megabajty vo version control spomaľujú prácu a checkout projektu môže trvať aj 20 minút (v lepšom prípade). Pri snahe o drobnú opravu v kóde sa jednoducho strávi niekoľko hodín len checkoutovaním.

Indikátor 3. Tím builduje aplikácie pomocou IDE a nevie aplikáciu zbuildovať bez IDE. Silne sa obmedzujú možnosti nasadenia projektu.

Indikátor 4. Návod na deployment začína slovami: Skopírujeme tieto Jary/libky/rožky do adresára. Indikuje nezvládnutý alebo neexistujúci deployment postup. To je veľmi nebezpečné, v prípade poškodenia produkčného servera bude nahodenie trvať veľmi dlho, ak bude vôbec možné. Taktiež pridanie nového člena do tímu je veľmi drahé a časovo náročné.

Rozumným riešením použitie nástroja na automatizáciu, ako je napríklad Maven.

Indikátor 5. Tím nemá Wiki. Toto je veľmi zle, pretože znalosti sa strácajú. Nový člen tímu jednoducho nemá odkiaľ čerpať informácie, prečo je daný kus softvéru riešený tak ako je.

Indikátor 6. Tím nepoužíva softvér, ktorý vyvíja.

Indikátor 7. Tím alebo manažment považuje písanie testov len stratu času. Veľmi nebezpečné. Nesťažujte sa potom na straty na budgetoch.

Indikátor 8. Pred releasom nie je spustený ani unit-test, ani integračný test. Testuje sa na používateľovi, ktorý s tým ale vopred nesúhlasil.

Indikátor 9. Kontinuálna integrácia je pre tím cudzie slovo.

Indikátor 10. Neporiadok na stoloch a pracovisku. Tento nesoftvérový indikátor môže až prekvapivo dobre kopírovať stav serverových aplikácií.